Výhody extrakčního čištění sedaček a koberců

13.06.2021

V dřívějších dobách, kdy ještě nebyla k dispozici moderní technika na čištění koberců, se provádělo ruční čištění koberců pomocí čistících přípravků a kartáčů, kdy se přípravek vzpěnil, vzniklá pěna se nanesla na koberec, kartáčem se zapracovala a spolu s nečistotami setřela utěrkou z koberce. Spousta lidí tento způsob čištění používá i v současnosti. Vyčištěná tekutina stále zůstávala uvnitř koberců a sedaček!!

Samozřejmě takové ruční čištění nemohlo být tak účinné, jako nám umožňuje v současnosti, strojní extrakční čištění. Proto bych rád shrnul několik hlavních výhod extrakčního čištění koberců, oproti ručnímu.

Nečistoty jsou z koberce skutečně odstraněny a nezůstávají v něm

Při ručním čištění dochází po nanesení čistícího roztoku k rozpuštění nečistot, které ovšem zčásti stékají po vláknech koberce hlouběji k jeho podkladu. I když následně utěrkou roztok setřeme a odsajeme, vždy na vláknech zůstane část rozpuštěných nečistot a čistícího roztoku. Navíc čistící roztok je lepkavý a může na sebe následně vázat další nečistoty.

U extrakčního čištění dochází díky vysokému sacímu výkonu motoru k odsátí rozpuštěných nečistot i čistícího roztoku z koberce pryč. Navíc při správném postupu by po prvním extrakčním čištění přípravkem na čištění koberců mělo následovat druhé extrakční čištění čistou vodou, při kterém se z vláken odsají zbytky čistícího prostředku, takže vlákna koberce zůstávají dokonale očištěná.

3. U extrakčního čištění nedochází k poškození koberce

U ručního čištění často dochází k tomu, že se větší nečistoty začnou drhnout nevhodným kartáčem s tvrdými štětinami, a nejen, že dojde ještě k většímu rozšíření a zapuštění skvrny do vláken koberce, ale navíc se takovým postupem mohou vlákna koberce poškodit, a na koberci tak vzniknou viditelná vydřená místa.

Naopak u extrakčního čištění se rozpuštěné nečistoty ihned odsají, takže k jejich rozšíření nedochází. Navíc sací kobercová hubice je konstruována tak, že nepoškodí při svém pohybu vlákna koberce. Pokud čistíme nástavcem s rotačním kartáčem, mají jeho vlákna tvrdost právě vhodnou pro čištění koberců.